Rahulolu küsitlused

2022/2023 õa

Küsitluse viis läbi Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus ajavahemikul 01.04.2023 kuni 30.04.2023.