Õppenõukogu koosolekud

2020/ 2021 õa

26.08.2020

 1. 2019/2020 õa kokkuvõte.
 2. Uue õppeaasta tööjaotus.
 3. Üldtööplaani kinnitamine 2020/2021 õa.
 4. Jooksvad küsimused

30.09.2020

 1. HEV õpilaste nimekirjade kinnitamine.

26.11.2020

 1. Õppetulemused I trimestril. Vajadusel tugisüsteemide rakendamise algatamine.
 2. Jooksvad küsimused.

27.01.2021

 1. IX klassi valikeksamite valiku kinnitamine.

11.03.2021

 1. Õppetulemused II trimestril. Vajadusel tugisüsteemide rakendamise algatamine.
 2. Jooksvad küsimused.

08.06.2021

 1. Õppetulemused III trimestril.
 2. Klasside lõpetamine.
 3. Täiendava õppetöö määramine.
 4. Õpilaste tunnustamise otsustamine.

14.06.2021

 1. IX klassi lõpetamine
 2. Tunnustamise otsustamine.
 3. Jooksvad küsimused seoses lõpuaktuse korraldamisega.

27.08.2021

 1. Kokkuvõte täiendavatest õppetöödest.
 2. Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele.
 3. 2021/2022 õa päevaplaani kinnitamine.