Õppenõukogu koosolekud

2018/ 2019 õa

03. 10. 2018

 1. HEV õpilaste nimekirjade kinnitamine

10. 10. 2018

 1. Arengukava analüüs

21. 11. 2018

 1. Õppetulemused I trimestril. Vajadusel tugisüsteemide rakendamise algatamine
 2. Töökorraldus koolivaheajal
 3. Jooksvad küsimused

31. 01. 2018

 1. IX klassi valikeksamite valiku kinnitamine
 2. LÕK õpilastele valikeksami määramine

06. 03. 2019

 1. Õppetulemused II trimestril. Vajadusel tugisüsteemide rakendamise algatamine
 2. Töökorraldus koolvaheajal
 3. Jooksvad küsimused

06. 06. 2019

 1. Õppetulemused III trimestril
 2. Klasside lõpetamine
 3. Täiendav õppetöö
 4. Õpilaste tunnustamise otsustamine

14. 06. 2019

 1. IX klassi lõpetamine
 2. Tunnustamise otsustamine
 3. Jooksvad küsimused seoses lõpuaktuse korraldamisega

29. 08. 2019

 1. Kokkuvõte täiendavatest õppetöödest
 2. Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele
 3. 2019/2020. õ. päevaplaani kinnitamine