Õppenõukogu koosolekud

2022/ 2023 õa

24.08.2022

 1. 2020/2021 õa kokkuvõte.
 2. Uue õppeaasta tööjaotus.
 3. Üldtööplaani kinnitamine.
 4. Esimese koolipäeva korraldusest.
 5. Jooksvad küsimused

29.09.2022

 1. HEV õpilaste nimekirjade kinnitamine.

24.11.2022

 1. Õppetulemused I trimestril. Vajadusel tugisüsteemide rakendamise algatamine.
 2. Jooksvad küsimused.

26.01.2023

 1. IX klassi valikeksamite valiku kinnitamine.

09.03.2023

 1. Õppetulemused II trimestril. Vajadusel tugisüsteemide rakendamise algatamine.
 2. Jooksvad küsimused.

09.06.2023

 1. Õppetulemused III trimestril.
 2. Klasside lõpetamine.
 3. Täiendava õppetöö määramine.
 4. Õpilaste tunnustamise otsustamine.

16.06.2023

 1. IX klassi lõpetamine
 2. Tunnustamise otsustamine.
 3. Jooksvad küsimused seoses lõpuaktuse korraldamisega.

30.08.2023

 1. Kokkuvõte 2022/2023 õ a.
 2. Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele.
 3. 2023/2024 õa päevaplaani ja üldtööplaani kinnitamine.