Õppenõukogu koosolekud

2019/ 2020 õa

02. 10. 2019

 1. HEV õpilaste nimekirjade kinnitamine

27. 11. 2019

 1. Õppetulemused I trimestril. Vajadusel tugisüsteemide rakendamise algatamine
 2. Töökorraldus koolivaheajal
 3. Jooksvad küsimused

31. 01. 2020

 1. IX klassi valikeksamite valiku kinnitamine

04. 03. 2020

 1. Õppetulemused II trimestril. Vajadusel tugisüsteemide rakendamise algatamine
 2. Töökorraldus koolvaheajal
 3. Jooksvad küsimused

03. 06. 2020

 1. Õppetulemused III trimestril
 2. Klasside lõpetamine
 3. Täiendav õppetöö
 4. Õpilaste tunnustamise otsustamine

15 06. 2020

 1. IX klassi lõpetamine
 2. Tunnustamise otsustamine
 3. Jooksvad küsimused seoses lõpuaktuse korraldamisega

28. 08. 2020

 1. Kokkuvõte täiendavatest õppetöödest
 2. Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele
 3. 2020/2021 õa päevaplaani kinnitamine