Huvitegevuse tööplaanid

Juurikaru Põhikooli huvitegevuse tööplaan 2020/2021 õa september – oktoober