Huvitegevuse tööplaanid

Juurikaru Põhikooli huvitegevuse tööplaan 2019/2020 õa septembrist – novembrini