Huvitegevuse tööplaanid

Juurikaru Põhikooli huvitegevuse tööplaan 2021/2022 õa september – oktoober