Tugisüsteemid

  • Õpilaste nõustamine
  • Logopeediline õpiabi ja nõustamine
  • Pikapäevarühm – toimub esmaspäevast neljapäevani, kuni kella 15.05
  • Individuaalne õppekava
  • Pedagoog – nõustaja nõustamine – E, K ja N kell 8.00-15.00
  • Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija nõustamine
  • Täiendav õppetöö