Tugisüsteemid

Tugispetsialistid

Õpilaste nõustamine 

Pikapäevarühm – toimub E-N 12.40-15.05

Individuaalne õppekava (IÕK)

Täiendav õppetöö