Nõustamine ja järelvalve

Juurikaru Põhikooli nõustamist ja järelvalvet viib läbi
Haridus- ja Teadusministeerium.
Telefon: 7350222
E-post: hm@hm.ee