Õpilaste nõustamine

  • õpilaste arenguvestlused;
  • ainealased konsultatsioonid;
  • 1-2 nädalane järelkool juunis ja konsultatsioonid koolivaheajal kokkuleppel lastevanematega.
ÕpetajaNädalapäevKellaaeg
K. Jurokokkuleppelkokkuleppel
E. Kuldkeppkokkuleppelkokkuleppel
E. Kuparkokkuleppelkokkuleppel
S. Paberitskokkuleppelkokkuleppel
P. Suurnaesmaspäev või teisipäevkokkuleppel
H. Poomesmaspäev, neljapäev, reedekokkuleppel
T. Tõnismannteispäev – neljapäevkokkuleppel
M. Roostneljapäevkokkuleppel
L. Tõnismannkokkuleppelkokkuleppel
E. Esulaesmaspäev, kolmapäev, neljapäevkokkuleppel