Õppenõukogu koosolekud

2017/ 2018 õa

27.08.2018

Päevakord:

 1. Õppeaasta kokkuvõte
 2. Jooksvad küsimused

15.06.2018

Päevakord:

 1. 9. klassi õpilaste lõpetamine.
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine.
 3. Jooksvad küsimused.

04.06.2018

Päevakord:

 1. Õppetulemused III trimestril.
 2. Õppeaasta õpitulemused.
 3. Vajadusel täiendava õppetöö määramine.
 4. Õpilaste tunnustamise otsustamine.
 5. Jooksvad küsimused.

24. 04. 2018

Päevakord:

 1. Arvamuse andmine määruse “Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord” kohta.
 2. Arvamuse andmine “Juurikaru Põhikooli põhimäärus” kohta.

22. 02. 2018

Päevakord:

 1. Õppetulemused II trimestril.
 2. Vajadusel tugisüsteemide rakendamisest.
 3. Töökorraldusest koolivaheajal.
 4. Jooksvad küsimused.

24. 01. 2018

Päevakord:

 1. Juurikaru Põhikooli IX klassi õpilaste valikeksamite kinnitamine.

29. 11.2017

Päevakord:

 1. Õppetulemused I trimestril.
 2. Vajadusel tugisüsteemide rakendamisest. IÕK-de esitamine.
 3. Jooksvad küsimused.

27. 09. 2017

Päevakord:

 1. Individuaalsete õppekavade rakendamisest käesoleval õppeaastal.