Nõustamis ja järelvalve ekspert

Juurikaru Põhikooli nõustamist ja järelvalvet viib läbi
Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspert Pärje Ülavere.
parje.ylavere@hm.ee
mobiiltelefon 5346 4448
lauatelefon    735 0167