Nõustamis ja järelvalve ekspert

Juurikaru Põhikooli nõustamist ja järelvalvet viib läbi
Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspert Pille Vaiksaar.
mobiiltelefon 56876483
lauatelefon    7350321