7.-9. klass

Esmaspäev
  7. klass 8. klass 9. klass
 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
  SÖÖGIVAHETUND 1.-5. kl
 4. 10.50-11.35
  SÖÖGIVAHETUND 6.-9. kl
 5. 11.50-l2.35
 6. 12.40-13.25
 7. 13.30-14.15
 1. loodusõp
 2. inglise k
 3. arvutiõp
 4. matem
 5. eesti k
 6. vene k
 7. käsitöö
 8. käsitöö
 1. vene k
 2. keemia
 3. eesti k
 4. füüsika
 5. matem
 6. ajalugu
 7. käsit/tehn.
 8. käsit/tehn.
 1. matem
 2. vene k
 3. keemia
 4. geogr
 5. füüsika
 6. inglise k
 7. käsit/tehn
 8. ajalugu
Teisipäev
 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
  SÖÖGIVAHETUND 1.-5. kl
 4. 10.50-11.35
  SÖÖGIVAHETUND 6.-9. kl
 5. 11.50-l2.35
 6. 12.40-13.25
 7. 13.30-14.15
 1. matem
 2. eesti k
 3. muusika
 4. vene k
 5. kunst
 6. tehn.õp
 7. tehn.õp
 1. vene k
 2. geogr
 3. eesti k
 4. kirjandus
 5. matem
 6. inimeseõp
 7. kunst
 1. eesti k
 2. matem
 3. vene k
 4. geogr
 5. ühiskonnaõp
 6. kirjandus
 7. bioloogia
Kolmapäev
 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
  SÖÖGIVAHETUND 1.-5. kl
 4. 10.50-11.35
  SÖÖGIVAHETUND 6.-9. kl
 5. 11.50-l2.35
 6. 12.40-13.25
 7. 13.30-14.15
 1. matem
 2. inglise k
 3. inimeseõp
 4. kirjandus
 5. geogr
 6. ajalugu
 7. keh T/P
 1. ajalugu
 2. keemia
 3. inglise k
 4. bioloogia
 5. matem
 6. keh T/P
 7. kirjandus
 1. eesti k
 2. eesti k
 3. muusika
 4. matem
 5. füüsika
 6. keh T/P
 7. ajalugu
Neljapäev
 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
  SÖÖGIVAHETUND 1.-5. kl
 4. 10.50-11.35
  SÖÖGIVAHETUND 6.-9. kl
 5. 11.50-l2.35
 6. 12.40-13.25
 7. 13.30-14.15
 1. inglise k
 2. kirjandus
 3. geogr
 4. bioloogia
 5. matem
 1. matem
 2. ühis.õp
 3. vene k
 4. inglise k
 5. geograafia
 1. vene k
 2. inglise k
 3. matem
 4. kirjandus
 5. bioloogia
Reede
 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
  SÖÖGIVAHETUND 1.-5. kl
 4. 10.50-11.35
  SÖÖGIVAHETUND 6.-9. kl
 5. 11.50-l2.35
 6. 12.40-13.25
 7. 13.30-14.15
 1. ajalugu
 2. vene k
 3. matem
 4. keh T/P
 5. loodusõp
 1. muusika
 2. inglise k
 3. füüsika
 4. matem
 5. keh T/P
 1. inglise k
 2. matem
 3. kunst
 4. keemia
 5. kehT/P