4.-6. klass

Esmaspäev
4. klass 5. klass 6. klass
 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
  SÖÖGIVAHETUND 1.-5. kl
 4. 10.50-11.35
  SÖÖGIVAHETUND 6.-9. kl
 5. 11.50-l2.35
 6. 12.40-13.25
 7. 13.30-14.15
 1. inglise k
 2. matem
 3. eesti k
 4. muusika
 5. käsitöö
 6. käsitöö
 1. eesti k
 2. matem
 3. inglise k
 4. kunst
 5. käsit/tehn
 6. käsit/tehn
 1. loodusõp
 2. eesti k
 3. matem
 4. kunst
 5. käsit/tehn
 6. käsit/tehn
Teisipäev
 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
  SÖÖGIVAHETUND 1.-5. kl
 4. 10.50-11.35
  SÖÖGIVAHETUND 6.-9. kl
 5. 11.50-l2.35
 6. 12.40-13.25
 1. loodusõp
 2. eesti k
 3. matem
 4. tehn
 5. tehn
 1. ajalugu
 2. inglise k
 3. muusika
 4. matem
 5. kirjandus
 1. vene k
 2. matem
 3. ajalugu
 4. kirjandus
 5. loodusõp
 6. ühisk.õp
Kolmapäev
 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
  SÖÖGIVAHETUND 1.-5. kl
 4. 10.50-11.35
  SÖÖGIVAHETUND 6.-9. kl
 5. 11.50-l2.35
 6. 12.40-13.25
 7. 13.30-14.15
 1. inglise k
 2. matem
 3. mud.k
 4. arvutiõp
 5. keh T/P
 6. eesti k
 7. eesti k
 8. klassijuh.
 1. loodusõp
 2. matem
 3. arvutiõp
 4. inglise k
 5. keh T/P
 6. kirjandus
 1. matem
 2. inglise k
 3. loodusõp
 4. eesti k
 5. arvutiõp
 6. vene k
 7. keh T/P
Neljapäev
 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
  SÖÖGIVAHETUND 1.-5. kl
 4. 10.50-11.35
  SÖÖGIVAHETUND 6.-9. kl
 5. 11.50-l2.35
 6. 12.40-13.25
 7. 13.30-14.15
 8. 14.20-15.05
 1. loodusõp
 2. matem
 3. inglise k
 4. kunst
 5. inglise k
 1. eesti k
 2. loodusõp
 3. muusika
 4. ajalugu
 5. matem
 1. vene k
 2. matem
 3. eesti k
 4. inglise k
 5. ajalugu
 6. muusika
Reede
 1. 8.00-8.45
 2. 8.55-9.40
 3. 9.50-10.35
  SÖÖGIVAHETUND 1.-5. kl
 4. 10.50-11.35
  SÖÖGIVAHETUND 6.-9. kl
 5. 11.50-l2.35
 1. muusika
 2. keh T/P
 3. keh T/P
 4. eesti k

5. matem

 1. inimeseõp
 2. keh T/P
 3. keh T/P
 4. eesti k
 5. matem
 1. keh T/P
 2. matem
 3. kirjandus
 4. inimeseõp
 5. inglis k